Views

Simona Tabasco

Known For: Acting

Birthday: 1994-04-05

Place of Birth: Naples, Italy

Also Known As:

Simona Tabasco